Skip links

Avrupa Entegrasyon Derneği Olağan Genel Kurul Duyurusu

Derneğimizin yeni dönem kurullarının seçileceği olağan genel kurul toplantısı 21.01.2023 tarihinde saat 15:00’te Caferağa Mah. Küçük Moda Burnu Sok. No:2 Kadıköy Belediyesi İDEA Kadıköy adresinde yapılacaktır. Çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı 29.01.2023 tarihinde Osmanağa Mah. Şemsitap Sok. Tırnakçı Han No:5 D: 17 Kadıköy adresinde bulunan Dernek merkezinde saat 15:00’te yapılacaktır. Toplantı web sitesi ve üyelerin kayıtlı postalarına yapılacak e-postalar aracılığı ile duyurulacaktır.

Gündem maddeleri aşağıda belirtildiği gibi olup bu önemli toplantıya tüm üyelerimizi bekler, sevgi ve saygılarımızı sunarız.                                                                                       
                                                     
GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİ

 • 1.Yoklama ve açılış konuşması
 • 2.Saygı duruşu ve istiklal marşı
 • 3.Divan heyetinin seçilmesi
 • 4.Yönetim ve Denetim kurulları raporlarının okunması,
 • 5.Raporların Tartışılması
 • 6.Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun İbrası
 • 7.Fasıllar Arası Aktarım Yetkisi Verilmesi
 • 8.İktisadi İşletme Açılması Konusunun Görüşülmesi
 • 9.Dernek Organlarının Seçimi (Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu)
 • 10.Dilek ve öneriler
 • 11.Kapanış

Leave a comment