AED

Avrupa Entegrasyon Derneği (34-258-059) Duyuruları sayfamızda yapılmaktadır.

29 Şubat İlk Genel Kurul İlanı

Avrupa Entegrasyon Derneği Geçici Yönetim kurulu 05.02.2020 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararı gündemine almıştır:

Derneğimizin ilk genel kurulunun 29.02.2020 tarihinde Saat 16:00'da dernek merkezinde yapılmasına çoğunluk sağlanamadığı takdirde 07.03.2020 tarihinde aynı yer ve saatte yapılmasına gündemin:

1- Açılış,

2- Divan heyetinin seçimi,

3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

4- Geçici Yönetim Kurulu Raporlarının Okunması ve İbrası,

5- Seçimler,

6- Dilek ve Temenniler,

7- Kapanış

şeklinde ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

AED Dernek Tüzüğü

AED Dernek Üyelik Başvuru Formu